Wydatki na utrzymanie psa pilnującego nieruchomości, w której przedsiębiorca mieszka i zarazem prowadzi działalność gospodarczą, są podatkowym kosztem tylko w części – wyjaśnił dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Inaczej mogłoby być, gdyby pies pilnował biura zlokalizowanego w nieruchomości, w której przedsiębiorca nie mieszka. W interpretacji indywidualnej z 8 listopada 2021 r. (sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.757.2021.2.ISL) dyrektor KIS potwierdził, że przedsiębiorca utrzymujący i szkolący psa pilnującego siedzibę biura rachunkowego zaliczy 100 proc. związanych z tym wydatków do kosztów uzyskania przychodu.

Podkreślił jednak, że obowiązek wykazania związku przyczynowo-skutkowego ponoszonych wydatków z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz ich właściwego udokumentowania ciąży na podatniku.

Firmowy i prywatny

O najnowszą interpretację wystąpił przedsiębiorca zajmujący się m.in. naprawą i konserwacją komputerów, doradztwem w zakresie informatyki oraz sprzedażą detaliczną komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania. Niezależnie od tego tworzy on filmy udostępniane w mediach społecznościowych.

Przedsiębiorca prowadzi firmę w domu, w tym celu wydzielił część jego powierzchni. Planował kupić psa, by ten występował w filmach i materiałach promujących firmę. Liczył na to, że pozytywny odbiór takich filmów przełoży się na zwiększenie liczby klientów.

Wyjaśnił, że klienci, którzy będą do niego przyjeżdżać, będą mogli w oczekiwaniu na wykonanie usługi pobawić się z psem, a to przełoży się na polepszenie opinii o firmie. Poza tym – dodał – pies będzie stróżował, co pozwoli zapobiec kradzieżom sprzętu lub dokumentacji.

Przekonywał więc, że wydatki na utrzymanie zwierzęcia będą powiązane z utrzymaniem i zabezpieczeniem źródła przychodów, przez co mogą być w całości zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

Nie zgodził się z tym dyrektor KIS. Wyjaśnił, że przedsiębiorca mógłby odliczyć wydatki na utrzymanie psa tylko w tej części, w jakiej byłyby one powiązane z funkcjami stróżującymi. W pozostałej części trudno je powiązać z całokształtem funkcjonowania firmy informatycznej. Nie będą one miały ścisłego oraz niebudzącego wątpliwości związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Co z VAT

Podobnej sytuacji dotyczyła interpretacja z 28 września 2022 r. (sygn. 0114-KDIP4-2.4012.379.2022.1.AA), tyle że wtedy chodziło o odliczenie VAT naliczonego z faktur dokumentujących utrzymanie zwierzęcia.

Pytanie zadał przedsiębiorca świadczący usługi cyberbezpieczeństwa, który we własnym domu przechowuje poufne dane klientów, karty dostępu do ich biur, klucze do uwierzytelniania poufnych danych, poufną dokumentację. Ich utrata – jak tłumaczył – wiązałaby się z koniecznością wypłacenia klientowi wysokich kar lub wręcz rozwiązaniem umowy. Dodał, że czasem musi wyjeżdżać do klientów. Dom ma co prawda zamontowany system alarmowy i monitoring, ale dodatkową ochronę zapewniłby pies.

Dyrektor KIS stwierdził jednak, że odliczenie VAT w ogóle nie przysługuje, bo tego rodzaju wydatki mają charakter prywatny i nie występuje ani bezpośredni, ani pośredni związek z przychodami uzyskiwanymi z działalności gospodarczej.©℗