Przedsiębiorca doradzający w zakresie informatyki nie pomniejszy swojego przychodu o koszty zakupu okularów korekcyjnych niezbędnych do pracy przy komputerze – wynika z interpretacji dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

Wcześniej z podobną odmową spotkali się m.in.:

  • doradca podatkowy (interpretacja z 18 stycznia 2023 r., sygn. 0115-KDIT3.4011.920.2022.1.AD),
  • dentystka (interpretacja z 7 listopada 2019 r., 0113-KDIPT2-1.4011. 423.2019. 1.ISL),
  • przedsiębiorca będący komandytariuszem w spółce komandytowej (interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 10 marca 2016 r. (ILPB1/4511-1-1645/15-2/AK).

Negatywną wykładnię potwierdzały również Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 3 października 2018 r. (II FSK 3070/16) i Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w prawomocnym wyroku z 19 kwietnia 2017 r. (III SA/Wa 2075/16).

Najnowszą odpowiedź otrzymał przedsiębiorca zajmujący się zdalnym świadczeniem usług doradztwa w zakresie informatyki. Wyjaśnił, że specyfika jego działalności wymaga długotrwałego przebywania przed komputerem, co spowodowało u niego pogorszenie wzroku. Optometrysta zalecił noszenie okularów korekcyjnych.

Przedsiębiorca sądził, że wydatki na ten cel będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu, bo – jak przekonywał – dzięki okularom będzie mógł więcej czasu spędzać przy monitorze komputera, a to przełoży się na zwiększenie przychodów i zabezpieczenie ich źródła.

Dyrektor KIS uznał jednak, że wydatki na zakup okularów korekcyjnych mają na celu ochronę zdrowia przedsiębiorcy, a więc charakter osobisty. Podkreślił, że okulary korekcyjne kupuje się niezależnie od tego, czy prowadzi się działalność gospodarczą. Przyczyną jest wyłącznie wada wzroku.

Przypomnijmy natomiast, że odliczenie przysługuje, gdy przedsiębiorca finansuje lub refunduje zakup okularów lub soczewek pracownikowi. Taki wydatek można zaliczyć do podatkowych kosztów, jeżeli zakup jest uzasadniony wymogami bezpieczeństwa i higieny pracy. ©℗