Sprawozdania finansowe za 2022 r. trzeba sporządzić do 31 marca br., a Ministerstwo Finansów nie zamierza przesunąć tego terminu – wynika z opublikowanego przez resort komunikatu, a także z uzupełniającej odpowiedzi na pytanie DGP.

Wydłużone zostały tylko – z 31 marca 2023 r. do 30 czerwca br. – terminy na złożenie CIT-8 i CIT-8AB oraz ewentualną dopłatę podatku za 2022 r. Wynika to z rozporządzenia z 16 marca 2023 r. w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków w zakresie CIT (Dz.U. poz. 530).

Ma to zastosowanie do wszystkich podatników, których rok podatkowy zakończył się w okresie od 1 grudnia 2022 r. do 28 lutego 2023 r.

Także w estońskim CIT

Zmiany dotyczą też dla firm opodatkowanych ryczałtem od dochodów spółek. Do 30 czerwca br. został im przedłużony termin na złożenie deklaracji o wysokości dochodu osiągniętego za rok podatkowy, który zakończył się w okresie od 1 grudnia 2022 r. do 28 lutego 2023 r.

Z kolei spółki, których pierwszy rok opodatkowania estońskim CIT rozpoczął się w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 1 marca br., mają czas do 30 czerwca 2023 r. na:

wykazanie przychodów, kosztów oraz dochodu z przekształcenia,

zapłatę podatku od dochodu z przekształcenia.

Sprawozdania finansowe

Nie zmienią się natomiast terminy dotyczące sprawozdań finansowych. Tak więc do 31 marca br. należy sporządzić sprawozdanie za 2022 r., a do 30 czerwca br. musi zostać ono zatwierdzone. Następnie w ciągu 15 dni od zatwierdzenia trzeba je będzie złożyć w rejestrze sądowym.

W poprzednich latach przedłużane były również i te terminy (przynajmniej dla części podmiotów). W tym roku resort finansów nie zdecydował się na to, mimo apeli księgowych, o czym pisaliśmy w artykule „Księgowi nadal liczą na odroczenie terminów sprawozdawczych” (DGP nr 55/2023).

W odpowiedzi na pytanie DGP resort wyjaśnił, że wcześniejsze przedłużenie terminów sprawozdawczych wynikało wyłącznie z sytuacji epidemiologicznej COVID-19. Teraz takich nadzwyczajnych okoliczności nie ma.

Liczą się natomiast interesy odbiorców informacji zamieszczanych w sprawozdaniu finansowym. Informacje te są podstawą do podejmowania decyzji biznesowych. „Wydłużenie terminu sporządzenia i publikacji sprawozdań finansowych może istotnie zmniejszyć możliwości wykorzystania zawartych w nich danych przez zainteresowane jednostki”– tłumaczy ministerstwo.

Resort podkreślił też, że wydłużenie terminu na złożenie CIT-8 (i CIT-8AB) nie uniemożliwia sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego, ponieważ powstaje ono na podstawie bieżąco prowadzonych ksiąg rachunkowych. Możliwe jest więc sporządzenie sprawozdania finansowego przed terminem złożenia CIT-8 – wskazuje MF.©℗