W artykule „Na przełomie lat podatkowych rozliczenie rabatów może sprawić trudności” (dodatek Podatki i Księgowość z 13 marca 2023 r., DGP nr 50) opisywaliśmy wątpliwości dotyczące sytuacji, w której podatnik otrzymał fakturę korygującą, zanim jeszcze aktywował podatkowo korygowany koszt (i odpowiednio przypadku, gdy faktura korygująca została wystawiona przed uzyskaniem przychodu).

Zdaniem doradcy podatkowego Radosława Kowalskiego jeżeli podatnik jeszcze nie rozliczył kosztu uzyskania przychodu, to otrzymawszy fakturę korygującą, musi wstrzymać się z jej rozliczeniem aż do momentu, w których ów koszt uzyskania przychodu będzie aktywowany. – Dzięki temu nie wystąpi sytuacja, w której najpierw jest zmniejszenie kosztu, a dopiero później jego rozliczenie, a także taka, w której podatnik najpierw rozliczy in plus zwiększenie, a dopiero później sam koszt – tłumaczył ekspert. Według niego taka sama wykładnia powinna być dokonywana po stronie przychodów.

O stanowisko w tej sprawie poprosiliśmy Ministerstwo Finansów. Niestety MF nie odpowiedziało wprost na zadane pytanie, lecz stwierdziło jedynie, że „Podatnik dokonuje korekty przychodów w przypadku, gdy przychód stał się przychodem w rozumieniu przepisów ustaw PIT lub CIT, i odpowiednio, dokonuje korekty kosztów, gdy koszt stał się kosztem uzyskania przychodów, w rozumieniu przepisów ustaw odpowiednio PIT i CIT”. Z tego przytoczonego zdania można jednak wnioskować (a contrario), że wyżej przytoczona wykładnia zaprezentowana przez naszego eksperta jest prawidłowa. Szkoda natomiast, że resort w dalszej części odpowiedzi nie wyjaśnił, skąd wynika ta zasada, a jedynie przytoczył treść regulacji dotyczących korekty przychodów oraz korekty kosztów uzyskania przychodów.©℗

Odpowiedź Ministerstwa Finansów z 17 marca 2023 r. na pytanie DGP

Pytanie DGP: W jaki sposób należy stosować regulacje art. 12 ust. 3j (w zakresie przychodów) oraz 15 ust. 4i (w zakresie kosztów) ustawy o CIT w przypadku, gdy faktura korygująca została wystawiona (przychód) lub odpowiednio otrzymana (koszty) przed uzyskaniem przychodu lub odpowiednio rozliczonych w rachunku podatkowym kosztów podatkowych. Dotyczy to zarówno korekt zmniejszających, jak i zwiększających. Zagadnienie dotyczy odpowiednio korekty w PIT.

Czy prawidłowa jest wykładnia, zgodnie z którą korekta nie jest ujmowana, jeżeli dotyczy przychodów i kosztów, które nie zostały jeszcze uwzględnione w rachunku podatkowym? Czy w takim przypadku aktywacja korekty następuje wraz z rozliczeniem przychodów i odpowiednio kosztów?

Odpowiedź MF: Podatnik dokonuje korekty przychodów w przypadku, gdy przychód stał się przychodem w rozumieniu przepisów ustaw PIT lub CIT, i odpowiednio, dokonuje korekty kosztów, gdy koszt stał się kosztem uzyskania przychodów, w rozumieniu przepisów ustaw odpowiednio PIT i CIT.

Zarówno na gruncie PIT, jak i CIT, korekty przychodów dokonuje się poprzez zmniejszenie lub zwiększenie przychodów osiągniętych w okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona faktura korygująca (lub, w przypadku braku faktury, inny dokument potwierdzający przyczyny korekty). Powyższe dotyczy sytuacji, gdy korekta przychodu nie jest spowodowana błędem rachunkowym lub inną oczywistą omyłką (odpowiednio art. 14 ust. 1m ustawy PIT oraz art. 12 ust. 3j ustawy CIT).

Na analogicznych zasadach jest dokonywana korekta kosztów uzyskania przychodów. Jeżeli korekta kosztu uzyskania przychodów, w tym odpisu amortyzacyjnego, nie jest spowodowana błędem rachunkowym lub inną oczywistą omyłką, korekty dokonuje się poprzez zmniejszenie lub zwiększenie kosztów uzyskania przychodów poniesionych w okresie rozliczeniowym, w którym została otrzymana faktura korygująca lub, w przypadku braku faktury, inny dokument potwierdzający przyczyny korekty (odpowiednio art. 22 ust. 7c ustawy PIT oraz art. 15 ust. 4i ustawy CIT).