Sprzedaż gotowej do spożycia kanapki nie jest usługą gastronomiczną, ale zwykłą dostawą żywności, która zgodnie z przepisami tarczy antyinflacyjnej jest opodatkowana zerową stawką daniny – wyjaśnił dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w zmienionej wiążącej informacji stawkowej.

Odniósł się do wniosku, który w marcu ubiegłego roku złożyła spółka prowadząca sieć firmowych sklepów i piekarni. Jej pytanie dotyczyło opodatkowania sprzedaży gotowej do spożycia kanapki (kajzerki) przechowywanej w opakowaniach jednostkowych. Sprzedaż ogranicza się do wyjęcia kanapki z lady chłodniczej i przekazania jej klientowi. W sklepach firmowych spółki znajdują się pojedyncze stoliki i krzesła, przy których kupujący może spożyć posiłek. Nie ma jednak przeznaczonych dla nich toalet oraz obsługi kelnerskiej. Sklep oferuje wyłącznie plastikowe sztućce, nie ma żadnej zastawy stołowej. Nie istnieje też możliwość podgrzania zakupionej kanapki.

Sklep to nie restauracja

We wniosku o wydanie wiążącej informacji stawkowej (WIS) spółka przekonywała, że dokonuje sprzedaży żywności gotowej do spożycia. Zasadniczo byłaby ona opodatkowana według 5-proc. stawki VAT, ale w okresie obowiązywania tarczy antyinflacyjnej właściwa stawka to 0 proc. Spółka tłumaczyła, że nie świadczy usługi gastronomicznej, która byłaby opodatkowana według 8-proc. stawki VAT.

Na poparcie stanowiska przywołała zarówno orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE – m.in. wyroki z 2 maja 1996 r. (sygn. akt C- 231/94), 10 marca 2005 r. (sygn. akt C-491/03), 27 października 2005 r. (sygn. akt C-41/04), 29 marca 2007 r. (sygn. akt C-111/05) i najnowszy, wydany 22 kwietnia 2021 r. (sygn. akt C-703/19) – jak i kilkanaście pozytywnych wyroków polskich sądów administracyjnych. Potwierdzają one, że gdy dostawie żywności nie towarzyszą dodatkowe usługi wspomagające, z których korzystają klienci, nie można uznać, że sklep świadczy usługę gastronomiczną.

Spółka zwróciła szczególną uwagę na nieprawomocny wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z 23 listopada 2021 r. (sygn. akt I SA/Gl 1184/21), który dotyczył podobnego stanu faktycznego. Sąd uchylił niekorzystną dla przedsiębiorcy interpretację WIS, wskazując, że „sklepu skarżącej nie można potraktować jako placówki gastronomicznej, zaś zakup w takim sklepie gotowej kanapki, wyprodukowanej w zakładzie skarżącej, nie może być klasyfikowany według PKWiU 2015-56”. WSA zarzucił fiskusowi, że „wykreował istnienie usług dodatkowych wspomagających dostawę spornej kanapki”, zaliczając do nich przygotowanie kanapki i wydanie jej klientowi.

Fiskus zmienia zdanie

Dyrektor KIS nie dał się przekonać i w WIS z 25 maja 2022 r. (sygn. 0111-KDSB2-1.440.63.2022.3.DK) stwierdził, że w sklepie spółki dochodzi do świadczenia usługi gastronomicznej, która jest opodatkowana według stawki 8 proc. Spółka się odwołała, a organ odwoławczy uchylił decyzję I instancji, wskazując, że nie wyjaśniono w niej dostatecznie, czy kajzerka jest przeznaczona do konsumpcji na miejscu, czy na wynos.

W ponownie wydanej WIS z 15 listopada 2022 r. (sygn. 0111-KDSB2-1.440. 63.2022.7.DK) dyrektor KIS powtórzył swoje stanowisko.

Spółka kolejny raz złożyła odwołanie i tym razem dyrektor KIS w pełni podzielił jej argumenty. Zgodził się, że czynności, które podejmuje sprzedawca, sprowadzają się do niezbędnego minimum (przyjęcie towaru, wyłożenie na półki, wydanie klientowi) i żadna z nich nie ma na celu przygotowania kanapki (kajzerki) do bezpośredniej konsumpcji. Skoro tak, to nie można uznać, że w sklepie jest świadczona usługa gastronomiczna. Dochodzi tu raczej do sprzedaży pieczywa, która jest opodatkowana według 0-proc. stawki VAT na podstawie par. 8 ust. 1 rozporządzenia ministra finansów z 2 grudnia 2022 r. (Dz.U. poz. 2495 ze zm.). Nowa treść WIS będzie wiązać fiskusa przez następne pięć lat, tj. do 3 lutego 2028 r. ©℗