Przyjęta na 2023 r. prognoza dochodów z VAT jest jak najbardziej realna. Spadek dochodów z VAT w styczniu 2023 r. to efekt wysokiej bazy porównawczej ze stycznia 2022 r. – poinformowało w piątek Ministerstwo Finansów w informacji przekazanej PAP.

Ministerstwo Finansów w danych na temat wykonania budżetu w styczniu podało, że dochody z VAT w styczniu br. były niższe o ok. 7 mld zł, tj. 21,4 proc. r/r i wyniosły ok. 25,7 mld zł.

„Mylne wrażenie niskich wpływów w styczniu 2023 r. to efekt wysokiej bazy porównawczej. Wyniki za styczeń 2022 r. były bardzo dobre (wpływy z VAT wzrosły w porównaniu do stycznia 2021 r. o 40 proc.)” – powiedziała rzeczniczka prasowa Ministerstwa Finansów Patrycja Dudek, cytowana w informacji nadesłanej PAP.

Wskazała, że VAT rozliczany jest z miesięcznym opóźnieniem, a więc w styczniu mieliśmy jeszcze do czynienia z negatywnymi dla dochodów z VAT efektami Tarczy Antyinflacyjnej, która obowiązywała w grudniu.

Ministerstwo Finansów zareagowało na artykuł z portalu Money.pl „Niebezpieczne tąpnięcie w VAT. Absurd do kwadratu", według którego wpływy z VAT w ubiegłym roku wcale nie były tak wysokie i że w tym roku czeka nas „tąpnięcie w VAT”.

„Te nieprawdziwe tezy powstały w oparciu o analizę styczniowych wpływów z podatku VAT. Tymczasem nie można wyciągać takich wniosków na podstawie wykonania jednego miesiąca – zwraca uwagę rzeczniczka prasowa ministra finansów” – stwierdziła Patrycja Dudek.

MF oceniło, że dane miesięczne, zwłaszcza w przypadku dochodów z VAT są bardzo zmienne. Próba wiarygodnej oceny wpływów z VAT w 2023 r. może nastąpić po wykonaniu co najmniej jednego kwartału.

„(…) przyjęta na 2023 r. prognoza dochodów z VAT jest jak najbardziej realna” – wskazano w informacji ministerstwa.

Resort przypomniał także, że zgodnie z analizami MF luka VAT wynosiła 24,1 proc. w 2015 r., w 2020 r. wyniosła 10,4 proc., a w 2021 r. 4,3 proc. Te dane, według MF, są zbliżone do szacunków Komisji Europejskiej, która lukę w VAT w roku 2016 wyliczyła na bardzo zbliżonym poziomie, a dla roku 2022 różnica wynosi niepełny punkt procentowy – wg KE luka w tamtym roku wynosiła 11,3 proc. MF odniosło się także do stwierdzenia, że VAT w relacji do PKB wrócił do poziomu z 2016 r.

„PKB nie jest w tym przypadku najlepszym miernikiem. Dużo właściwsza jest relacja dochodów z VAT do wielkości spożycia prywatnego – bo to bliższe jest bazie podatku VAT. Ta relacja w 2022 r. była wyższa niż w 2016 r. (o 0,9 proc.) i to pomimo negatywnych dla dochodów z VAT skutków Tarcz Antyinflacyjnych – podało MF.

Resort przypomniał, że między rokiem 2016 a 2023 wpływy z VAT wzrosły o 163,2 mld zł, czyli o 132,5 proc. (PAP)

autor: Marek Siudaj