Właściciel nieruchomości z panelami słonecznymi nie płaci podatku akcyzowego, gdy sprzedaje najemcom wyprodukowany w ten sposób prąd. Płaci podatek od własnego zużycia, przy czym może skorzystać ze zwolnienia wyjaśnił szef Krajowej Administracji Skarbowej w interpretacji zmieniającej.

Tym samym uchylił kontrowersyjną interpretację indywidualną dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 25 maja 2022 r. (sygn. 0111-KDIB3-3.4013.80.2022.1.JS). Opisaliśmy ją w artykule „Wynajmujesz dom z fotowoltaiką? Uważaj na akcyzową niespodziankę” (DGP nr 108/2022).
Skutkiem poprzedniej, jak się okazuje nieprawidłowej, wykładni byłoby to, że właściciele wynajmowanych nieruchomości, na których znajdują się instalacje fotowoltaiczne, musieliby nie tylko płacić akcyzę, lecz także dopełniać innych związanych z tym obowiązków. Osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej musiałyby składać co miesiąc deklaracje podatkowe i dla potrzeb prawidłowego rozliczenia z fiskusem prowadzić ewidencję ilościową prądu. Natomiast osoby prawne musiałyby też zarejestrować się w Centralnym Rejestrze Podatników Akcyzowych.
Zmieniona teraz interpretacja z 25 maja 2022 r. dotyczyła spółki zajmującej się wynajmem i zarządzaniem nieruchomościami, która na jednym z budynków zamontowała instalację fotowoltaiczną. Prąd, który w ten sposób produkowała, był zużywany przez najemców lokali użytkowych. Jeśli lokal miał podlicznik, najemcy płacili za faktycznie zużytą energię elektryczną, a gdy podlicznika nie było, byli obciążani zryczałtowanymi kosztami zużycia prądu.
Spółka uważała, że świadczy kompleksową usługę najmu i nie powinna w związku z tym płacić akcyzy od sprzedaży najemcom prądu wyprodukowanego z instalacji fotowoltaicznej. Tłumaczyła, że przedmiotem umowy nie jest dostawa energii elektrycznej, tylko najem.
Dyrektor KIS uznał inaczej. Stwierdził, że spółka musi płacić akcyzę, bo – jak tłumaczył – na gruncie przepisów o podatku akcyzowym nie ma znaczenia to, że przedmiotem umowy jest usługa najmu, a nie dostawa energii elektrycznej.
Dodał, że wyprodukowany w ten sposób prąd nie jest zwolniony z podatku na podstawie par. 5 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej z 28 czerwca 2021 r. (Dz.U. poz. 1178 ze zm.). Zgodnie z tym przepisem zwolnienie przysługuje, gdy prąd z generatorów o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW zużyje ten sam podmiot, który wyprodukował energię elektryczną.
Dyrektor KIS uznał, że warunek ten nie będzie spełniony, jeżeli prąd zostanie sprzedany najemcom.
Innego zdania był szef KAS i dlatego zmienił tę interpretację. Zwrócił uwagę na to, że spółka nie zajmuje się profesjonalnym wytwarzaniem energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii. Obciążanie najemców lokali usługowych kosztami zużytego prądu nie powinno więc być rozpatrywane w kategorii sprzedaży energii – wyjaśnił.
Stwierdził, że najemcy kupują od spółki kompleksową usługę najmu, a więc nie można im przypisać statusu nabywcy końcowego energii elektrycznej.
To oznacza, że podatek od energii wyprodukowanej z paneli fotowoltaicznych zapłaci co do zasady spółka jako wynajmujący, z tym że od zużycia prądu, a nie od jego sprzedaży. Przy czym – wbrew stanowisku dyrektora KIS – będzie ona miała prawo do zwolnienia dla prądu z generatorów o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW, ponieważ będzie podmiotem, który go zarówno wytworzył, jak i zużył.
Nie ma w tym przypadku znaczenia, w jaki sposób usługa najmu jest rozliczana pomiędzy wynajmującym a najemcami, bo rozliczenie w akcyzie występuje na etapie obrotu energią pomiędzy zakładem energetycznym a wynajmującym – podsumował szef KAS.©℗
Interpretacjazmieniająca wydana 1 lutego 2023 r. przez szefa KAS, sygn. DOP7.8101.4.2022