Osoba niepełnosprawna ma prawo odliczyć wydatki na zlecone przez lekarza witaminy i krople do oczu, jeżeli są one lekami w rozumieniu prawa farmaceutycznego, a także na soczewki kontaktowe twarde z preparatami do dezynfekcji – potwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Spytała o to kobieta, która otrzymała we wrześniu 2022 r. orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym, wydane przez powiatowy zespół ds. orzekania o niepełnosprawności. Z kolei jej mąż dostał w lipcu 2022 r. orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu lekkim, wydane przez ten sam zespół.
Kobieta kupuje leki na receptę wystawioną przez neurologa oraz witaminy z grupy B, D3 i K. Co prawda są one sprzedawane bez recepty, ale – jak wyjaśniła – musi je brać, co potwierdza dokumentacja medyczna. Zaznaczyła też, że poprosi lekarza o zaświadczenie medyczne.
Płaci również za zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne w gabinecie fizjoterapii i osteopatii.
Z kolei jej mąż kupuje soczewki kontaktowe twarde wykonywane na indywidualne zamówienie po wcześniejszych pomiarach rogówki oczu. Są one częściowo refundowane przez NFZ. Potrzebuje też niezbędnych preparatów do dezynfekcji i przechowywania soczewek oraz kropli do oczu, które są lekiem gotowym, wydawanym bez recepty.
Pytanie dotyczyło też samochodu, który należy do wspólnego majątku obojga małżonków, ale w dowodzie rejestracyjnym i polisie ubezpieczeniowej wpisany jako właściciel jest tylko mąż.
Kobieta chciała się upewnić, że wszystkie te wydatki mogą oboje z mężem odliczyć we wspólnym zeznaniu PIT-37 za 2022 r. Wskazała m.in. na art. 26 ust. 7a pkt 12 ustawy o PIT, który pozwala odjąć od dochodu wydatki na leki, o których mowa w prawie farmaceutyczne (Dz.U. z 2022 r. poz. 2301), a konkretnie różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł. Warunkiem jest stwierdzenie przez lekarza specjalistę, że osoba niepełnosprawna powinna stosować te leki stale lub czasowo.
Jeżeli natomiast chodzi o wydatki na soczewki kontaktowe twarde oraz preparaty do dezynfekcji i przechowywania, to – jak argumentowała kobieta – są to wyroby medyczne wskazane w art. 26 ust. 7a pkt 2a ustawy o PIT. Ich wykaz został określony w rozporządzeniu ministra zdrowia z 29 maja 2017 r. (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 704). Są w nim wymienione m.in. soczewki kontaktowe twarde (poz. 75).
Z kolei wydatki na zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne kobieta zamierzała odliczyć na podstawie art. 26 ust. 7a pkt 6b ustawy o PIT, a wydatki na samochód osobowy – na podstawie art. 26 ust. 7a pkt 14 ustawy o PIT.
Dyrektor KIS potwierdził, że można odliczyć wszystkie wymienione we wniosku wydatki, tj. na:
leki – ponad 100 zł w miesiącu,
zakup soczewek kontaktowych twardych oraz preparatów do dezynfekcji i przechowywania (po pomniejszeniu o kwotę refundacji z NFZ),
zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne zlecone przez lekarza specjalistę, przy czym potrzebne jest tu zaświadczenie medyczne potwierdzające niezbędność tych zabiegów,
samochód osobowy, ponieważ art. 26 ust. 7a pkt 14 ustawy o PIT nie pozbawia prawa do ulgi, jeżeli w dowodzie rejestracyjnym wymieniony został tylko małżonek osoby niepełnosprawnej, ale auto stanowi składnik ich wspólnego majątku.
Dyrektor KIS dodał, że skoro oboje są osobami niepełnosprawnymi, to każdemu z nich przysługuje osobny limit odliczenia z tytułu używania samochodu osobowego – 2280 zł rocznie. Każdy z małżonków odlicza poniesione wydatki od własnego dochodu, co nie wyklucza możliwości złożenia wspólnego zeznania rocznego.©℗
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 26 stycznia 2023 r., sygn. 0113-KDIPT2-2.4011.915.2022.2.AKU