Doradca podatkowy nie odliczy od przychodu wydatków na zakup okularów korekcyjnych niezbędnych do pracy przy komputerze – wyjaśnił dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w kolejnej interpretacji.

Jego zdaniem zakup okularów to wydatek osobisty, który musi ponieść każda osoba, gdy pogorszy jej się wzrok, niezależnie od tego, czy prowadzi działalność gospodarczą, czy jej nie prowadzi.
Podobne stanowisko fiskus prezentował już wcześniej, m.in. w interpretacjach wydanych: 7 listopada 2019 r. przez dyrektora KIS (sygn. 0113-KDIPT2-1.4011. 423.2019.1.ISL), 10 marca 2016 r. przez dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu (sygn. ILPB1/4511-1-1645/15-2/AK) i 4 lipca 2012 r. przez dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach (sygn. IBPBI/1/415-483/12/ESZ).
Zgadzają się z nim również sądy administracyjne, czego przykładem są wyroki: NSA z 3 października 2018 r. (sygn. akt II FSK 3070/16) i WSA w Warszawie z 19 kwietnia 2017 r. (sygn. akt III SA/Wa 2075/16, prawomocny).

Wyjątkowo do odliczenia

Fiskus zgadza się na odliczenie przez przedsiębiorcę wydatków na zakup dla siebie okularów korekcyjnych lub soczewek wyłącznie w specyficznych sytuacjach, umotywowanych np. przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. Przykładem jest interpretacja dyrektora IS w Katowicach z 8 marca 2016 r. (sygn. IBPB-1-1/4511-796/15/WRz), o którą wystąpiła kobieta współpracująca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej z inną firmą jako kierownik budowy. Z uwagi na rodzaj wykonywanych usług musiała wchodzić na rusztowania i pracować na wysokości ponad 3 m. We wniosku o interpretację przywołała rozporządzenie ministra zdrowia i opieki społecznej z 30 maja 1996 r. (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2067), z którego wynika m.in., że pracownik bądź współpracownik z wadą wzroku, która wymaga stałego noszenia szkieł korekcyjnych, nie powinien być zatrudniany do pracy na wysokości powyżej 3 m.
Dyrektor katowickiej IS potwierdził, że jeżeli soczewki kontaktowe są potrzebne ze względu na wymogi bhp, a będą używane wyłącznie w celach zawodowych, to ich zakup może być kosztem uzyskania przychodu.

Dla pracownika

Odliczenie przysługuje również pracodawcy, który finansuje lub refunduje zakupy okularów lub soczewek pracownikowi. Taki wydatek może zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodu, jeżeli zakup jest uzasadniony wymogami bhp.

Nie dla prawnika

Na odliczenie wydatku na własne okulary nie może jednak liczyć doradca podatkowy, co potwierdza najnowsza interpretacja dyrektora KIS. Występując o nią, doradca tłumaczył, że jego praca wiąże się z wielogodzinnym przesiadywaniem przy komputerze, zapoznawaniem się z aktami spraw, orzecznictwem, przepisami prawa. To wszystko spowodowało pogorszenie u niego wzroku i konieczność zakupu okularów korekcyjnych zgodnie z zaleceniem okulisty.
Doradca przekonywał, że zakup okularów pozwoli mu zwiększyć wydajność pracy, a tym samym przełoży się na wzrost przychodów z działalności gospodarczej. Uważał, że nie jest to wydatek osobisty, związany wyłącznie z ochroną zdrowia, bo – jak tłumaczył – jego wada wzroku nie wymaga ciągłego używania okularów. Poinformował, że w pozostałych aspektach życia, tj. poza działalnością gospodarczą, nie używa okularów i nie zamierza ich używać. Także zalecenia lekarza odnoszą się wyłącznie do stosowania okularów przy wykonywaniu pracy – podkreślił.
Przywołał również interpretację indywidualną z 24 października 2022 r. (sygn. 0112-KDIL2-2.4011. 609.2022.1.MM), w której dyrektor KIS zgodził się na odliczenie przez przedsiębiorcę wydatków na zakup aparatu słuchowego. Doradca uważał, że zakup okularów korekcyjnych jest porównywalny z zakupem takiego aparatu.
Argumenty te nie przekonały jednak dyrektora KIS. Stwierdził on, że zakup okularów korekcyjnych ma na celu przede wszystkim ochronę zdrowia doradcy podatkowego, a w sytuacji pogorszenia wzroku podobne wydatki musi ponieść każda osoba, także nieprowadząca działalności gospodarczej.
Bezpośrednim celem tego zakupu jest ochrona wzroku, a nie osiągnięcie przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej – stwierdził organ. Dodał, że nawet jeżeli okulary korekcyjne będą używane wyłącznie do wykonywania obowiązków doradcy, to ich zakup jest uwarunkowany stanem zdrowia, czyli wadą wzroku, która wymaga korekcji. Jest to więc wydatek o charakterze osobistym, niezależny od prowadzenia działalności gospodarczej – podsumował dyrektor KIS.©℗
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 18 stycznia 2023 r., sygn. 0115-KDIT3.4011.920.2022.1.AD