Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest gotowy do akcji przyjmowania wniosków o świadczenie wychowawcze 500 plus na nowy okres świadczeniowy - zapewnia prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS.

nieznane / fot. materiały prasowe

Świadczenie wychowawcze przysługuje zamieszkałym w Polsce obywatelom Unii Europejskiej, a także pozostałym cudzoziemcom

Od 1 lutego 2023 r. ZUS zacznie przyjmować wnioski o świadczenie wychowawcze 500 plus na nowy okres świadczeniowy, który trwa od 1 czerwca 2023 r. do 31 maja 2024 r. Osobie, która złoży prawidłowo wypełniony wniosek do 30 kwietnia 2023 r., ZUS wypłaci świadczenie do 30 czerwca 2023 r.

- ZUS realizuje szereg świadczeń na rzecz rodzin, w tym 500 plus, żłobkowe, Dobry Start. Zakład dotychczas przyjął łącznie ponad 14,8 mln wniosków, wypłaciliśmy świadczenia na kwotę ok. 33,6 mld zł. Wszystkie dotychczas złożone wnioski zostały obsłużone na bardzo wysokim poziomie skuteczności, który wyniósł 99,5 proc. - mówi prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS.

Szefowa ZUS dodaje, że świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 lat, niezależnie od osiąganych dochodów. Aby je otrzymać na nowy okres świadczeniowy, trzeba złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych odpowiedni wniosek drogą elektroniczną.

Jak złożyć wnioski

Wnioski na nowy okres świadczeniowy będzie można złożyć od 1 lutego na kilka sposobów.

Pierwszym jest skorzystanie z bezpłatnej aplikacji mZUS. Można jej używać na urządzeniach mobilnych (telefony komórkowe, tablety) z systemami operacyjnymi Android i iOS. Należy ją pobrać ze sklepów Google Play oraz App Store. Aplikacja mZUS zawiera funkcje, które przyspieszają wypełnienie wniosku o 500 plus. Jeśli klient składał już wniosek o to świadczenie w poprzednim okresie świadczeniowym i ZUS je przyznał, to klient może utworzyć w aplikacji wniosek na nowy okres świadczeniowy. Taki wniosek zostanie automatycznie uzupełniony na podstawie wcześniejszych danych. W razie potrzeby klient może je edytować.

Podobnie jak na PUE, jeśli dzieci są zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego w ZUS, to klient może w kreatorze wniosku pobrać ich dane (m.in. PESEL, datę urodzenia) automatycznie. Dzięki temu nie trzeba wpisywać ich ręcznie. Funkcje aplikacji mZUS znacznie przyspieszają wypełnienie wniosku, który można wysłać szybko i wygodnie przez tablet lub telefon.

Wniosek można również wypełnić na komputerze za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Rodzic lub opiekun dziecka, który ma numer PESEL, będzie mógł złożyć wniosek także przez portal Emp@tia albo swój bank - jeśli ten uruchomił taką usługę. Jeżeli złoży wniosek przez bank albo portal Emp@tia, a nie ma profilu na PUE ZUS, Zakład Ubezpieczeń Społecznych założy mu taki profil automatycznie na podstawie danych podanych przez klienta we wniosku.

Prawa cudzoziemców

Świadczenie wychowawcze przysługuje zamieszkałym w Polsce obywatelom Unii Europejskiej, a także pozostałym cudzoziemcom, o ile mają prawo legalnego pobytu w Polsce wraz z dostępem do rynku pracy. Do wniosku powinni oni dołączyć dokument potwierdzający te fakty, np. kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”.

Świadczenie 500 plus przysługuje obywatelom Ukrainy, którzy przybyli z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi i uzyskali legalny pobyt w Polsce na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Wniosek o świadczenie powinni oni złożyć na specjalnie przygotowanym w języku ukraińskim formularzu SW-U. Można to zrobić poprzez PUE ZUS, portal Emp@tia lub bankowość elektroniczną.

Partner

nieznane