Decyzję o zmianie polityki rachunkowości musi podjąć zarząd spółki jako kierownik jednostki.
Przypomnijmy, że podstawą rozliczeń przy ryczałcie od dochodów spółek (estoński CIT) są księgi rachunkowe, a nie jak w klasycznym CIT – rozliczenia podatkowe. W tym celu trzeba dokonać tzw. korekty wstępnej, czyli policzyć różnice przejściowe między wynikiem podatkowym a rachunkowym. Nie każdy bowiem wydatek lub zapłata są ujmowane w księgach rachunkowych w tym samym momencie co przychody i koszty dla celów podatkowych.