Potwierdzają to wyjaśnienia zawarte w piśmie Ministerstwa Finansów z 4 stycznia 2023 r. (znak DRK4.057.1.2023).
Najczęściej mamy do czynienia z jedną z dwóch sytuacji. Deklaracje, informacje i oświadczenia składają w imieniu spółki: