Zamieszanie z wysokością taksy notarialnej trwa od lat. Chodzi o to, że choć rozporządzenie ministra sprawiedliwości (Dz.U. z 2004 r. nr 148 poz. 1564 ze zm.) określa maksymalne stawki, zdarza się, że notariusze doliczają do nich VAT. Obywatele skarżą się na ten proceder do RPO.
W tej kwestii Krajowa Rada Notarialna wypowiadała się już w październiku 2021 r. Broniła wtedy praktyki polegającej na podwyższaniu kwot z rozporządzenia o podatek. Samorząd podkreślił wówczas, że zasady opodatkowania VAT są autonomiczne i niezależne od innych gałęzi prawa. Przepisy ustawy – Prawo o notariacie (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1799), ustawy o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 931 ze zm.) oraz ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 178) nie mogą zatem decydować o określeniu podstawy opodatkowania VAT usług notarialnych.