W tym zakresie bowiem można zastosować zwolnienie z podatku importu towarów przysługujące na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o VAT. Co prawda Wyspy Kanaryjskie są częścią Hiszpanii, która należy do Unii Europejskiej, ale one same są dla celów VAT traktowane jako państwo trzecie. Wynika to z art. 2 pkt 3 lit. b ustawy o VAT. Dlatego w tym wypadku mowa jest o imporcie towarów, a nie o wewnątrzwspólnotowym nabyciu.
Z pytaniem o to wystąpił podatnik, który w ramach biznesu organizował trekkingi w górach na Wyspach Kanaryjskich. Nie miał tam zarejestrowanej filii ani oddziału, co jest zgodne z Traktatem o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Traktat pozwala bowiem przedsiębiorcy zarejestrowanemu w jednym z państw UE lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego na prowadzenie biznesu również w innym państwie członkowskim, już bez konieczności rejestracji za granicą.