Na stronie internetowej resortu finansów pojawiły się objaśnienia dotyczące druku PIT-2 w wersji numer 9, obowiązującej w 2023 r.

Dokument datowany na 30 grudnia 2022 r. zawiera objaśnienia oświadczeń i wniosków mających wpływ na wysokość zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Poza PIT-2, dotyczą też mniej popularnych druków PIT-2a i PIT-3. Objaśnienia zostały wydane „w celu zapewnienia jednolitego stosowania przepisów prawa podatkowego przez organy podatkowe”. Płatnicy i podatnicy, którzy się do nich zastosują, nie poniosą negatywnych konsekwencji – obejmie ich ochrona zgodnie z art. 14k–14m Ordynacji podatkowej.

Wcześniej Ministerstwo Finansów opublikowało projekt objaśnień w tej sprawie, datowany na 8 grudnia. Dokument był następnie poddany konsultacjom. Nowa wersja jest już ostateczna.

PIT-2 to druk, w którym podatnik (np. pracownik) upoważnia płatnika (np. pracodawcę) do stosowania miesięcznej kwoty zmniejszającej podatek. W tym roku jest bardziej rozbudowany i ma nowe funkcje. Za jego pomocą zgłosimy m.in. zamiar rozliczenia podatku z małżonkiem lub jako samotny rodzic oraz chęć korzystania z niektórych ulg podatkowych.

Dokument można pobrać ze strony Ministerstwa Finansów: Objaśnienia podatkowe z 30 grudnia 2022 r. dot. oświadczeń i wniosków mających wpływ na wysokość zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych obliczanych przez płatników tego podatku.

Pobierz formularz w najnowszej wersji: PIT-2 (9) ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od 1 stycznia 2023 r. | publikacja 30 grudnia 2022 r.