Podatnik nie skorzysta z ulgi prowzrostowej, jeśli wytworzenie produktów, choćby nawet wprowadzanych na rynek pod własną marką, zleca innym firmom – stwierdził po raz kolejny dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Tym razem chodziło o spółkę, która sprzedaje napoje pod własną marką i wprowadza je na nowe rynki zagraniczne. Spółka wyjaśniła, że proces produkcji zaczyna się od badania danego rynku i zaplanowania ekspansji. Kolejnym krokiem jest zaprojektowanie produktu kierowanego na ten rynek, czyli zarówno jego składu i smaku, jak i wyglądu opakowań. Następny etap to zlecenie podmiotowi zewnętrznemu wyprodukowania napojów i opakowań według własnych wytycznych.
Firma chciała uzyskać potwierdzenie, że może skorzystać z ulgi na ekspansję na podstawie art. 18eb ustawy o CIT. Dyrektor KIS uznał jednak, że to niemożliwe. Przypomniał, że preferencja ma wspierać firmy, które rozwijają swoją działalność poprzez poszukiwanie nowych rynków zbytu. Polega ona na możliwości odliczenia po raz kolejny od podstawy opodatkowania (czyli dwukrotnie) kosztów poniesionych w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów, z tym że nie więcej niż 1 mln zł rocznie.
Przypomniał, że zgodnie z art. 18eb ust. 2 ustawy o CIT przez produkty rozumie się rzeczy wytworzone przez podatnika. Zatem zlecanie fizycznej produkcji napojów i opakowań innemu podmiotowi służy w istocie wytwarzaniu tych produktów przez kontrahentów, nawet jeżeli odbywa się to przy wykorzystaniu receptury spółki – stwierdził fiskus.
Uznał więc, że jeśli spółka sama nie wytwarza produktów, lecz nabywa je gotowe, które następnie sprzedaje pod własną marką, to nie wykonuje ona działalności produkcyjnej, lecz handlową lub dystrybucyjną.
Tak samo dyrektor KIS stwierdził w interpretacji z 29 września 2022 r. (sygn. 0111-KDIB1-3.4010. 241.2022.1.IZ).
Produkowaniem nie jest również kompletowanie elementów zestawu wyprodukowanych przez inne podmioty (dostawców) – wyjaśnił 30 września 2022 r. (sygn. 0111-KDIB2-1.4010. 433.2022.1.AR). Uzasadnił to tym, że spółka nie wytwarza produktu, lecz nabywa gotowe już elementy, które tylko kompletuje (w zestawy), pakuje w opakowania i sprzedaje kontrahentom. Nie prowadzi więc działalności produkcyjnej, tylko handlową. ©℗
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 16 grudnia 2022 r., sygn. 0114-KDIP2-1.4010.192.2022.1.KW