Podatek od wniesienia znaku towarowego do firmy w Niemczech jest rozliczany tam, gdzie ma ona swoją siedzibę – potwierdził dyrektor katowickiej izby.

O interpretację wystąpiła polska spółka należąca do niemieckiej grupy kapitałowej. Udziałowcy zamierzali powołać w Niemczech nowy podmiot, w którym jednym z komandytariuszy miała być polska firma. Planowano, że wniesie ona do niego wytworzone przez siebie znaki towarowe.
Spółka sądziła, że w takiej sytuacji aport nie będzie opodatkowany w Polsce, tylko w Niemczech. Przytoczyła zasadę ogólną, że usługę świadczoną na rzecz podatnika VAT rozlicza się tam, gdzie ma on swoją siedzibę (art. 28b ust. 1 ustawy o VAT). Powołała się też na interpretację dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 8 maja 2014 r. (nr IPTPP2/443-143/14-4/PR) w sprawie aportu znaku towarowego do spółki cypryjskiej.
Dyrektor katowickiej izby potwierdził, że podatek powinien zostać rozliczony w Niemczech.
Interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 3 marca 2015 r. nr IBPP4/4512-4/15/LG