Członkowie rodziny zastępczej też mogą korzystać ze zwolnienia podatkowego, ale tylko oni, a nie ich najbliżsi – wyjaśnił dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Spytała o to podatniczka, dla której rodziną zastępczą jest pani X. Tak wynika z postanowienia sądu rejonowego. Od początku w wychowaniu podopiecznej brał udział również partner zastępczej matki – pan Y. Cała trójka mieszkała razem, natomiast dopiero w 2017 r. opiekunowie się pobrali.
Już jako małżeństwo kupili mieszkanie, które postanowili przekazać podopiecznej w darowiźnie. Ta chciała się upewnić, że nie zapłaci od tego podatku. Liczyła na zwolnienie, o którym mowa w art.4a ustawy o podatku od spadków i darowizn. Dotyczy ono tzw. zerowej grupy podatkowej, do której są zaliczani: małżonkowie, zstępni (córka, syn, wnuki, prawnuki), wstępni (matka, ojciec, dziadkowie), pasierbowie, rodzeństwo, ojczym i macocha.
Dyrektor KIS zgodził się z nią tylko częściowo. Przyznał, że za wstępnych uważa się, zgodnie z art. 14 ust. 4a ustawy, także osoby tworzące rodzinę zastępczą, prowadzące rodzinny dom dziecka lub pracujące z dziećmi w placówce opiekuńczo-wychowawczej lub w regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej. W tym wypadku jednak kryterium to spełnia tylko pani X. Formalnie pan Y nie jest rodziną zastępczą. ©℗
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 21 listopada 2022 r., sygn. 0111-KDIB2-1.4010.615.2022.1.BJ