Spór dotyczył zasad ustalania proporcji sprzedaży, o której mowa w art. 90 ust. 2 i 3 i ustawy o VAT. Wątpliwości co do tego nabrała spółka z branży spożywczej należąca do międzynarodowej grupy. Miała ona przystąpić – w ramach grupy – do systemu zarządzania walutami. To usprawniłoby przepływ walut między poszczególnymi uczestnikami grupy, a także ograniczyłoby koszty pozyskiwania walut obcych. W ramach tego sytemu spółka wymieniałaby waluty obce z innymi spółkami z grupy po ustalonym kursie, z zachowaniem rynkowej ceny wymiany. Polegałoby to na tym, że będzie ona kupować lub sprzedawać waluty obce (np. euro lub dolary amerykańskie) w zamian za polskie złote lub na odwrót. Spółka określiła to jako przewalutowanie.