Kto nie skorzystał z ulgi termomodernizacyjnej w zeznaniu za 2021 r., a miał do niej prawo, może złożyć korektę deklaracji – wyjaśnił dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Dodał, że jest na to pięć lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

Chodziło o kobietę, która w 2021 r. przeprowadziła inwestycję związaną z termomodernizacją własnego domu jednorodzinnego. Chodziło o wymianę starego dachu pokrytego eternitem.
Kobieta wyjaśniła, że wymiana dachu nie wynikała z żadnego projektu budowlanego, celem było jedynie uszczelnienie, a przez to docieplenie domu. Prace termomodernizacyjne ani nie zwiększyły powierzchni użytkowej budynku (nie wpłynęły na wysokość budynku), ani nie zmieniły przeznaczenia pomieszczeń.
Podatniczka otrzymała fakturę od wykonawcy w sierpniu 2021 r., ale nie skorzystała z ulgi w zeznaniu PIT-37 za ten rok, bo nie wiedziała, że jej taka preferencja przysługuje. Spytała, czy może zrobić to teraz.
Dyrektor KIS to potwierdził. Przypomniał, że wydatki na termomodernizację odlicza się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym je poniesiono. Tak wynika z art. 26h ust. 6 ustawy o PIT. Jednak zgodnie z art. 81 par. 1 ordynacji podatkowej podatnicy, płatnicy i inkasenci mogą skorygować uprzednio złożoną deklarację, jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej. Można to zrobić do upływu okresu przedawnienia, a zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku – wyjaśnił dyrektor KIS.
Potwierdził też, że poniesione przez podatniczkę wydatki mieszczą się w katalogu tych, które podlegają odliczeniu. Katalog ten znajduje się w załączniku do rozporządzenia ministra inwestycji i rozwoju z 21 grudnia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2489).
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 19 października 2022 r., sygn. 0114-KDIP3-2.4011.772.2022.3.AC