Za półtora miesiąca, 20 kwietnia upłynie termin złożenia pierwszego rozliczenia w procedurze MOSS za I kwartał 2015 r. Czy podatnicy oferujący usługi telekomunikacyjne, nadawcze i elektroniczne będą zobowiązani do rozliczenia podatku w innym państwie UE z tytułu świadczonych usług? Na pytanie odpowiada Tomasz Michalik, doradca podatkowy w MDDP.
Jeżeli mają taki obowiązek, to powinni dokonać zgłoszenia identyfikacyjnego i wprowadzić wewnętrzne procedury pozwalające na ustalenie statusu klienta i miejsce jego zamieszkania lub pobytu.
Chodzi o świadczenie usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych na rzecz podmiotów i osób niebędących podatnikami, które mają stałe miejsce zamieszkania, zwykłe miejsce pobytu lub miejsce siedziby na terytorium innego państwa członkowskiego UE. Nowe reguły sprawiają, że jeżeli polski podatnik świadczy usługę elektroniczną (a zatem np. sprzedaje e-booki, muzykę, dostęp do filmów etc.) na rzecz osoby fizycznej – ostatecznego konsumenta mającego stałe miejsce zamieszkania np. w Wielkiej Brytanii, to usługa ta podlega opodatkowaniu brytyjskim. Czyli tak samo jak w sytuacji, gdy jej nabywcą jest podatnik.
Zasadnicza różnica polega jednak na tym, że jeżeli usługa elektroniczna jest świadczona na rzecz podatnika brytyjskiego, to rozliczenia podatku brytyjskiego dokonuje nabywca na zasadzie odwrotnego obciążenia. Ta formuła nie może być natomiast zastosowana, gdy nabywcą jest osoba niebędąca podatnikiem, a zatem przede wszystkim finalny konsument, który np. kupuje dostęp online do polskiego kanału filmowego albo kupuje publikacje dostarczane w formie elektronicznej. W takim wypadku miejscem świadczenia usługi jest stałe miejsce zamieszkania tej osoby. Jeżeli jest to Wielka Brytania, to usługa podlega podatkowi brytyjskiemu, tyle że to polski usługodawca jest zobowiązany do rozliczenia tej daniny. I to właśnie jest podstawowym skutkiem nowelizacji przepisów, które w Polsce i całej Unii Europejskiej weszły w życie od 2015 r.
Polski podatnik, którego dotyczą nowe regulacje, jeżeli nie chce rejestrować się na VAT w każdym państwie UE, w którym stale mieszkają jego klienci, powinien zastosować szczególną MOSS. Pozwala ona na uproszczone rozliczenie za pośrednictwem polskiego organu podatkowego.