Urząd Skarbowy domaga się od spółki zależnej Imagisu ok. 298,3 mln zł podatku

"Jednocześnie na podstawie ww. Decyzji Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie postanowił zabezpieczyć na majątku GPSK zobowiązanie podatkowe GPSK w podatku od towarów i usług za miesiące od stycznia 2013 r. do września 2013 r. w łącznej wysokości 298.273.438 zł" - napisano w komunikacie.

"W ocenie Zarządu emitenta decyzja US nie ma w chwili obecnej wpływu na bieżącą działalność operacyjną pozostałych spółek grupy kapitałowej" - dodano.