Spytała o to podatniczka, która dla celów działalności gospodarczej wzięła w leasing samochód osobowy. Wyjaśniła, że w 2023 r. chce przejść na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, a jednocześnie sceduje na inny podmiot prawa i obowiązki wynikające z umowy leasingu. Otrzyma z tego tytułu odstępne na podstawie wystawionej przez siebie faktury. Chciała się upewnić, że od otrzymanej kwoty nie zapłaci zryczałtowanego podatku.
Nie zgodził się z tym dyrektor KIS. Wskazał, że odstępne będzie dla podatniczki zapłatą za możliwość wstąpienia innego podmiotu w jej miejsce jako leasingobiorcy (korzystającego).