Kwota odstępnego otrzymana z tytułu cesji umowy leasingu to dla ryczałtowca przychód, od którego należy zapłacić podatek według stawki właściwej dla swojej działalności – wyjaśnił dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Spytała o to podatniczka, która dla celów działalności gospodarczej wzięła w leasing samochód osobowy. Wyjaśniła, że w 2023 r. chce przejść na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, a jednocześnie sceduje na inny podmiot prawa i obowiązki wynikające z umowy leasingu. Otrzyma z tego tytułu odstępne na podstawie wystawionej przez siebie faktury. Chciała się upewnić, że od otrzymanej kwoty nie zapłaci zryczałtowanego podatku.
Nie zgodził się z tym dyrektor KIS. Wskazał, że odstępne będzie dla podatniczki zapłatą za możliwość wstąpienia innego podmiotu w jej miejsce jako leasingobiorcy (korzystającego).
Wartość odstępnego będzie więc dla niej przychodem z działalności gospodarczej, a skoro w tym czasie podatniczka będzie rozliczać się ryczałtem ewidencjonowanym, to również odstępne będzie opodatkowane w ten sposób – stwierdził dyrektor KIS.
Wyjaśnił, że właściwa będzie ta sama stawka ryczałtu, jaka będzie miała zastosowanie do przychodów z działalności gospodarczej, z którą jest związany przedmiot leasingu. ©℗
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 12 października 2022 r. sygn. 0112-KDIL2-2.4011.688.2022.1.IM