Rozstrzygnął w ten sposób wątpliwości pisarza. Planował on zawrzeć umowę z dystrybutorem książek, który zajmowałby się ich dalszym rozprowadzaniem na rynku. Z umowy wynikałoby, że ze wszystkich transakcji dystrybutor rozliczałby się z pisarzem co miesiąc.

Wątpliwości pisarza dotyczyły tego, kiedy w takiej sytuacji powstanie przychód ze sprzedaży jego książek. Sam był zdania, że będzie to ostatni dzień miesiąca, czyli okresu rozliczeniowego określonego w umowie. Wskazywał na art. 14 ust. 1e ustawy o PIT, z którego wynika, że jeżeli strony ustalą w umowie, że usługa jest rozliczana w okresach rozliczeniowych, to datą powstania przychodu będzie ostatni dzień okresu, nie rzadziej niż raz w roku.

Potwierdził to dyrektor katowickiej izby. Podkreślił, że skoro umowa zawarta przez pisarza z dystrybutorem książek będzie wykonywana ciągle, to przychód powstaje w ostatnim dniu wybranego okresu rozliczeniowego.

Interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 19 lutego 2015 r., nr IBPBI/1/415-1421/14/BK