Proponowane zmiany dotyczą m.in. złagodzenia warunków stosowania PSH, co ma przybliżyć polskie zasady opodatkowania holdingów do regulacji obowiązujących w innych krajach.
Jednak nie wszystkie warunki stosowania PSH, które od początku budzą wątpliwości przedsiębiorców, zostały objęte ww. nowelizacją. Przyjrzymy się jednemu z nich – obowiązkowi ustalenia przez spółkę holdingową, czy jej pośredni lub bezpośredni wspólnicy nie pochodzą z rajów podatkowych.