Pytanie zadała spółka, która zawarła umowę leasingu operacyjnego na motocykl. Kupiła też kask ochronny stanowiący przesłankę bezpieczeństwa zgodnie z rozporządzeniem z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 988 ze zm.). Motocykl był wykorzystywany w działalności gospodarczej do celów mieszanych i spółka odliczała 75 proc. związanych z nim wydatków eksploatacyjnych na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 51 ustawy o CIT. Kask również był wykorzystywany w celach firmowych. Spółka opatrzyła go w trwały i widoczny sposób logo, co gwarantowało, że utraci on charakter osobisty.
We wniosku o interpretację twierdziła, że podobnie jak w przypadku wydatków związanych z eksploatacją motocykla mogłaby odliczyć 75 proc. wydatków na zakup kasku, bo mają one również charakter eksploatacyjny.