Opłaty pobierane za korzystanie z dmuchanych atrakcji to nie opłaty za wstęp do parków rozrywki. Nie obowiązuje więc bezwzględny obowiązek stosowania kas fiskalnych – wynika z interpretacji dyrektora Krajowej Administracji Skarbowej.
Z pytaniem wystąpił przedsiębiorca, który świadczy usługi na rzecz indywidualnych klientów (osób fizycznych) polegające na możliwości zabawy m.in. na dmuchanych zjeżdżalniach podczas festynów, pikników i targów. Tłumaczył, że opłatę za nie wnoszą te osoby, które faktycznie chcą z danej atrakcji skorzystać. Zdarza się jednak, że jest ona pobierana także za wejście na imprezę plenerową, organizowaną na zamkniętym terenie. Opłatę za wstęp na imprezę pobiera jednak inny podmiot, a to, czy wnioskodawca będzie pobierał opłaty za udostępnianie atrakcji, czy też otrzyma wynagrodzenie za obsługę imprezy, zależy od umowy z organizatorem imprezy.
Przedsiębiorca chciał się upewnić, że nie ma bezwzględnego obowiązku stosowania kas fiskalnych (tj. bez względu na wysokość obrotów), bo ten dotyczy sprzedaży biletów wstępu do parków rozrywki. Gdy wystąpił o interpretację, obowiązywało jeszcze rozporządzenie z 20 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. z 2017 r. poz. 2454 ze zm.), ale takie same przepisy są w aktualnym rozporządzeniu z 22 grudnia 2021 r. (Dz.U. poz. 2442 ze zm.).
Początkowo dyrektor Krajowej Administracji Skarbowej nie zgodził się z podatnikiem i wydał niekorzystną interpretację (z 5 lipca 2018 r. sygn. 0115-KDIT1-1.4012.338.2018.1.AJ), ale po wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 25 maja 2022 r. (sygn. akt I FSK 169/19) zmienił swoje stanowisko.
Wyjaśnił, że park rozrywki jest działalnością o określonej skali, zarówno co do zajmowanego terenu, jak i wykorzystywanych urządzeń i towarzyszącej jej infrastruktury.
– Samo udostępnianie przez wnioskodawcę urządzeń za opłatą gotówkową wnoszoną przez osoby zainteresowane skorzystaniem z nich nie przesądza więc, że świadczy on usługi w zakresie sprzedaży biletów wstępu do parku rozrywki – stwierdził organ. Uznał, że w związku z tym nie jest on zobligowany do posiadania kasy fiskalnej, jeśli będzie wobec niego znajdowało zastosowanie zwolnienie od używania tej kasy.
Przypomnijmy, że co do zasady kasy nie trzeba stosować, jeżeli obrót nie przekroczy 20 tys. zł. ©℗
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 3 września 2022 r., sygn. 0115-KDIT1-1.4012.338.2018.12.S.JG