Co mogą zrobić prowadzący działalność gospodarczą lub firmy, jeśli nie dostaną płatności na czas? Jak mogą sobie radzić z zatorami płatniczymi?
Mogą skorzystać z ulgi na złe długi zarówno w VAT (jeśli są podatnikami czynnymi VAT), jak i w podatku dochodowym. W przypadku ulgi w VAT można odzyskać kwotę podatku należnego od dokonanej czynności, za którą podatnik nie otrzymał zapłaty. Aby można było z niej skorzystać, musi upłynąć 90 dni od dnia upływu terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze, ale nie więcej niż trzy lata od wystawienia faktury.