PIT-8C, PIT 11, PIT-R, IFT-1R oraz roczne obliczenie podatku PIT-40 za 2014 r. Te dokumenty do 2 marca należy wysłać podatnikowi i urzędowi skarbowemu.

.

Do końca lutego płatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych mają czas na składanie informacji podatnikom i urzędom skarbowych. W tym roku czasu jest trochę więcej ponieważ ostatni dzień miesiąca przypada w sobotę, więc termin mija 2 marca. Przypominamy, które "PIT-y" należy złożyć do tego dnia. / ShutterStock
<b>PIT-8C </b><BR><BR> PIT-8c to dokument, którego inwestorzy giełdowi używają podczas wypełniania PIT-38. Firmy i różne jednostki administracyjne wykazują w nim informacje o należnościach z innych źródeł przychodów oraz niektórych przychodach kapitałowych. Dostarczyć go powinno biuro maklerskie prowadzące rachunek maklerski inwestora. Mają na toczas do końca lutego, a w tym roku do 2 marca. / ShutterStock
<b>PIT-R</b><BR><BR> PIT-R to załącznik do PIT-11. Ten druki dokument nie jest obowiązkowy, jeśli w PIT-R podano wyłącznie kwoty zwolnione z podatku. Dokument sporządza się w związku z wypłatami za wykonywanie przez podatników obowiązków społecznyc i obywatelskich, oraz przychodami za które organ administracji, lub sąd zlecił wykonanie określonych czynności, takich jak uczestniczenie jako biegły w postępowaniu sądowym, dochodzeniowym i administracyjnym. / ShutterStock
<b> IFT-1/IFT-1R</b><BR><BR> Obowiązek sporządzenia informacji IFT-1/IFT-1R mają płatnicy zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów (dochodów) uzyskanych przez nierezydentów. Dokument zawiera informacje o wysokości przychodu uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w Polsce miejsca zamieszkania. / ShutterStock
<b>PIT-40 </b> <BR><BR> Dokument PIT-40 sporządza pracodawca, rozliczający roczne zeznanie podatkowe pracownika. UWAGA! Wyjtek stanowią drobni przedsiębiorcy, którzy zatrudniają do pięciu osób. Jeśli pracownicy przekazali wniosek o rozliczenie przychodów na druku PIT-12, termin na wysłanie PIT-40 mija miesiąc wcześniej - w tym roku było to 2 lutego. / ShutterStock