Chodzi o artykuły „Pierwszy raz od 27 lat pojawiła się szansa na wyższe odpisy amortyzacyjne” (DGP nr 171/2022) i „Na aktualizacji ceny zarobi też skarbówka” (DGP nr 173/2022). Zwróciliśmy w nich uwagę na potencjalne skutki komunikatu prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 31 sierpnia br. Wynika z niego, że wskaźnik wzrostu cen nakładów inwestycyjnych za dwa pierwsze kwartały 2022 r. wyniósł 9,8 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ub.r. Zgodnie z wciąż obowiązującym brzmieniem art. 15 ust. 5 ustawy o CIT i art. 22o ust. 1 ustawy o PIT, jeśli wskaźnik ten za trzy kwartały roku poprzedzającego przekroczy 10 proc., minister finansów musi wydać rozporządzenie, w którym określi m.in. tryb i termin aktualizacji wyceny środków trwałych.