W środę podczas drugiego czytania projektu nowelizacji ustawy o CIT zgłoszone zostały poprawki. Projekt został odesłany do komisji.

W środę w Sejmie odbyło się drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Projekt ma na celu m.in. zawieszenie na dwa lata przepisów o podatku minimalnym, wydłużenie tarczy antyinflacyjnej do końca roku 2022 oraz utrzymuje stawki VAT na poziomie 8 i 23 proc. w roku 2023 i kolejnych, wiążąc je z wydatkami na obronę.

Podczas drugiego czytania poseł Andrzej Kosztowniak w imieniu Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości zgłosił poprawki, mające doprecyzować znajdujące się w projekcie przepisy, m.in. w zakresie dat wchodzenia ich w życie.

Z kolei poseł Janusz Cichoń w imieniu KP Koalicji Obywatelskiej złożył poprawki, które m.in. mają na celu obniżenie stawek VAT z 8 i 23 proc. do 7 i 22 proc. od początku przyszłego roku. Również tego dotyczyły poprawki złożone przez posłankę Paulinę Henning-Kloskę, która jednocześnie chce, aby środki pochodzące ze wzrostu wpływów z VAT – mimo obniżki stawek – przekazać na inwestycje na rzecz obronności.

W rezultacie projekt został odesłany do Komisji Finansów Publicznych, która ma je omówić w czwartek.

W projekcie nowelizacji ustawy o CIT zawarte zostały zapisy mające na celu wydłużenie działania tarczy antyinflacyjnej z 31 października 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. Jak wyjaśniono w uzasadnieniu do projektu, oznacza to m.in. utrzymanie czasowego obniżenia stawek VAT dotyczącego: żywności, paliw silnikowych, gazu ziemnego, energii elektrycznej i cieplnej, nawozów i innych środków wspomagających produkcję rolniczą.

Samo tylko utrzymanie obniżonych stawek VAT przez kolejne dwa miesiące spowoduje ubytek dochodów budżetu państwa na poziomie 4,8 mld zł. Projekt ustawy ma także na celu udoskonalenie przepisów dotyczących opodatkowania dochodów osób prawnych w sposób, który uczyni je bardziej przejrzystymi i jednocześnie zapewni ich większą efektywność.

W projekcie ustawy zostały zawarte także zapisy, na mocy których w następnym roku i kolejnych zostaną utrzymane stawki podatku VAT na poziomie 8 proc. (stawka obniżona) oraz 23 proc. (stawka podstawowa).

Wśród najważniejszych modyfikacji znalazły się m.in. zmiany przepisów i odroczenie wejścia w życie przepisów o minimalnym podatku dochodowym (zawieszenie na lata 2022-2023), uchylenie przepisów o tzw. ukrytej dywidendzie oraz zmiana przepisów dotyczących obowiązku dokumentacyjnego w zakresie tzw. pośrednich transakcji rajowych a także odnoszących się do polskiej spółki holdingowej (PSH).

W projekcie proponowana jest także zmiana przepisów dotyczących opodatkowania podatkiem od przerzuconych dochodów, złagodzenie przepisów dotyczących rozliczania kosztów finansowania dłużnego w kosztach podatkowych czy poprawa regulacji dotyczących przepisów o opodatkowaniu ryczałtem od dochodów spółek (tzw. estoński CIT).(PAP)

autor: Marek Siudaj