Dostrzegamy potrzebę zmian w Ordynacji podatkowej i pracujemy nad największą jej nowelizacją w ostatnich latach – powiedział w środę podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu dyrektor Departamentu Polityki Podatkowej w MF Marcin Lachowicz.

„Dostrzegamy potrzebę zmian w Ordynacji Podatkowej, pracujemy nad największą jej nowelizacją w ostatnich latach. Projekt znajduje się nadal na etapie konsultacji wewnętrznych, więc zakres nowelizacji nie jest ustalony, ale jest tam propozycja kilkudziesięciu zmian. Liczę, że ten projekt zostanie przepracowany jeszcze przez parlament tej kadencji i zaistnieje jako zmiana prawna w ciągu 1-1,5 roku” – powiedział w środę podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu dyrektor Departamentu Polityki Podatkowej w Ministerstwie Finansów Marcin Lachowicz.

Wśród propozycji zmian, jakie proponuje Ministerstwo Finansów, Lachowicz wymienił kwestię wstrzymania biegu przedawnienia postępowania podatkowego.

„Chcemy zapisać, że wszczęcie postępowania skarbowego nie będzie prowadzić do zawieszenia biegu przedawnienia podatkowego, a więc nie będzie to instrument, który byłby wykorzystywany do tego, aby nie przedawniało się postępowanie podatkowe” – powiedział dyrektor Departamentu Polityki Podatkowej w Ministerstwie Finansów.

Resort proponuje także możliwość publikacji zdania odrębnego, jeśli się takie pojawi w Radzie ds. Unikania Opodatkowania. Rozważane jest wprowadzenie także uproszczonego postępowania skarbowego, jeśli stan faktyczny przedstawiony we wniosku podatnika nie budzi wątpliwości. Takie postępowanie mogłoby zostać zakończone w 14 dni.

„Proponujemy także podniesienie limitu podatku, który może zostać opłacony za podatnika przez inną osobę, z 1 tys. zł do 5 tys. zł” – powiedział Lachowicz. (PAP)

autor: Marek Siudaj

ms/ drag/