Obie są precedensowe. Wynika z nich, że podatnik powinien rozliczyć VAT już od samej wymiany tokena na wirtualną walutę. Natomiast na gruncie przepisów o podatku dochodowym jest to przychód z działalności gospodarczej, a nie z zysków kapitałowych.

NFT to cyfrowe zapisy