Chodzi o jedną z najważniejszych zmian przewidzianych w projekcie nowelizacji kodeksu karnego skarbowego i niektórych innych ustaw (pisaliśmy o nim szerzej w artykule „Fiskus szuka sojuszników w walce z szarą strefą” w DGP nr 96/2022). Zakłada on, że Inspekcja Handlowa oraz straż gminna zostałyby uznane za niefinansowe organy postępowania przygotowawczego, co pozwoliłoby im na nakładanie mandatów za niektóre wykroczenia skarbowe, takie jak: niewydanie paragonu, paserstwo wyrobów akcyzowych nieoznaczonych banderolami oraz paserstwo wyrobów importowanych spoza Unii bez wypełnienia obowiązków celnych.
Mandaty byłyby (tak jest też dziś) nakładane, gdyby kwota uszczuplonego podatku nie przekraczała pięciokrotności minimalnego wynagrodzenia (w 2022 r. limit ten wynosi 15 050 zł).