Wiceminister podkreślił, że zmiany muszą być poprzedzone analizami. Przypomniał, że opodatkowanie zysków kapitałowych jest normą w Unii Europejskiej. Zastrzegł, że likwidacja podatku od zysków kapitałowych wiązałaby się z utratą wpływów do budżetu państwa, co przy zachowaniu wydatków na założonym poziomie wiązałoby się z koniecznością zrekompensowania tego ubytku wpływami z innych źródeł. Co więcej, likwidacja podatku mogłaby spowodować napływ do Polski kapitału spekulacyjnego i rozrost rynku spekulacyjnych instrumentów finansowych. Wiązałoby się to z ryzykiem powstania nagłych zmian na rynku finansowym w Polsce i mogłoby wywołać negatywne skutki gospodarcze.
Artur Soboń zapewnił jednak, że resort zastanawia się nad zasadnością prowadzenia zmian w podatku dochodowym w zakresie ulg i zwolnień dotyczących kapitałów pieniężnych, w szczególności zmian mających na celu zachętę do długoterminowych inwestycji. W związku z tym resort jest otwarty na propozycje.