Resort jest otwarty na propozycje zmian w podatku od zysków kapitałowych i deklaruje gotowość ich rozważenia, a po pozytywnym zaopiniowaniu również wdrożenia do systemu podatkowego – odpowiedział Artur Soboń, wiceminister finansów, na wystąpienie rzecznika praw obywatelskich. Przypomnijmy, że RPO postulował likwidację lub zmianę podatku Belki, o czym pisaliśmy w artykule „RPO za zmianami w podatku Belki” (DGP nr 124/2022).

Wiceminister podkreślił, że zmiany muszą być poprzedzone analizami. Przypomniał, że opodatkowanie zysków kapitałowych jest normą w Unii Europejskiej. Zastrzegł, że likwidacja podatku od zysków kapitałowych wiązałaby się z utratą wpływów do budżetu państwa, co przy zachowaniu wydatków na założonym poziomie wiązałoby się z koniecznością zrekompensowania tego ubytku wpływami z innych źródeł. Co więcej, likwidacja podatku mogłaby spowodować napływ do Polski kapitału spekulacyjnego i rozrost rynku spekulacyjnych instrumentów finansowych. Wiązałoby się to z ryzykiem powstania nagłych zmian na rynku finansowym w Polsce i mogłoby wywołać negatywne skutki gospodarcze.
Artur Soboń zapewnił jednak, że resort zastanawia się nad zasadnością prowadzenia zmian w podatku dochodowym w zakresie ulg i zwolnień dotyczących kapitałów pieniężnych, w szczególności zmian mających na celu zachętę do długoterminowych inwestycji. W związku z tym resort jest otwarty na propozycje.
Odpowiedź z 28 lipca 2022 r. wiceministra finansów Artura Sobonia na wystąpienie RPO, znak sprawy DD2.055.9.2022