Spytał o to mężczyzna, który ukończył już 65. rok życia i nabył już wcześniej uprawnienia do emerytury, o której mowa w ustawie z 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 520 ze zm.).
Pobierał już ją nawet, ale z uwagi na przyznaną mu grupę inwalidzką, zrezygnował z pobierania emerytury i otrzymuje obecnie wojskową rentę inwalidzką, o której mowa w tej samej ustawie.