Kto nie zapłaci składki zdrowotnej, jeśli osiąga przychody do 6000 zł rocznie?
Zasada ta dotyczy osób powołanych do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania osiągających z tego tytułu przychody, o których mowa w art. 13 pkt 5 lub 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawa o PIT) i wynika z nowego brzmienia art. 66 ust. 1 pkt 35a u.ś.o.z., który został od 1 lipca 2022 r. doprecyzowany.