Przyznał, że w tej sprawie przedsiębiorca spełnia warunki zwolnienia, ponieważ, jak sam wyjaśnił:
Dyrektor KIS potwierdził też, że jeżeli przedsiębiorca kupił już kasę fiskalną online (w lipcu 2022 r.) i skorzystał z ulgi na jej zakup w wysokości 700 zł, a teraz chciałby zrezygnować z tej kasy, to ma do tego prawo, ale musi zwrócić ulgę. Wymaga tego art. 111 ust. 6 ustawy, który nakazuje zwrócić ulgę, gdy w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży podatnik zakończy działalność gospodarczą lub nie podda kasy obowiązkowemu przeglądowi technicznemu, a także w innych przypadkach określonych w rozporządzeniu z 29 kwietnia 2019 r. w sprawie odliczania lub zwrotu kwot wydanych na zakup kas rejestrujących oraz zwrotu tych kwot przez podatnika (Dz.U. z 2019 r. poz. 820). ©℗