Sprzedaż usług elektronicznych nie musi być ewidencjonowana w kasie rejestrującej, jeżeli są spełnione warunki, o których mowa w poz. 37 załącznika do rozporządzenia ministra finansów z 22 grudnia 2021 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. poz. 2442) – potwierdził dyrektor KIS.

Przyznał, że w tej sprawie przedsiębiorca spełnia warunki zwolnienia, ponieważ, jak sam wyjaśnił:
  • nie sprzedaje osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej ani rolnikom ryczałtowym zapisanych ani niezapisanych nośników danych cyfrowych lub analogowych (gdyby tak było, to zwolnienie z kas nie miałoby zastosowania, bo wyklucza to par 4 ust. 1 pkt 1 lit. k rozporządzenia);
  • płatność za kursy online i ebooki trafia w całości za pomocą przelewu bankowego na konto bankowe przedsiębiorcy lub na konto operatora płatności;
  • przedsiębiorca posiada ewidencję i dowody (wyciąg ze sklepu internetowego), z których wynika, jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczyła, tj. w szczególności imię i nazwisko kupującego, adres e-mail, data zakupu, nazwa produktu, stawka netto i brutto, indywidualny numer zamówienia.
Dyrektor KIS potwierdził też, że jeżeli przedsiębiorca kupił już kasę fiskalną online (w lipcu 2022 r.) i skorzystał z ulgi na jej zakup w wysokości 700 zł, a teraz chciałby zrezygnować z tej kasy, to ma do tego prawo, ale musi zwrócić ulgę. Wymaga tego art. 111 ust. 6 ustawy, który nakazuje zwrócić ulgę, gdy w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży podatnik zakończy działalność gospodarczą lub nie podda kasy obowiązkowemu przeglądowi technicznemu, a także w innych przypadkach określonych w rozporządzeniu z 29 kwietnia 2019 r. w sprawie odliczania lub zwrotu kwot wydanych na zakup kas rejestrujących oraz zwrotu tych kwot przez podatnika (Dz.U. z 2019 r. poz. 820). ©℗
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 15 lipca 2022 r., sygn. 0114-KDIP1-3.4012.211.2022.2.KP