Chodzi o wprowadzoną Polskim Ładem od 1 stycznia 2022 r. ulgę dla aktywnych seniorów (art. 21 ust. 1 pkt 154 ustawy o PIT). Warunkiem jest ukończenie 60 lat (kobiety) lub 65 lat (mężczyźni) oraz rezygnacja z pobierania emerytury mimo osiągnięcia uprawnień do niej.
Roczny limit przychodów wolnych od podatku wynosi 85 528 zł. Dodatkowo, jeżeli podatnik rozlicza się według skali, to korzysta także z kwoty wolnej od podatku w wysokości 30 tys. zł. W sumie nie płaci więc PIT od przychodów do 115 528 zł.