Odprawa emerytalna otrzymana przez kobietę, która ukończyła 60 lat, bądź mężczyznę po ukończeniu 65. roku życia, jest objęta ulgą zero PIT dla pracujących seniorów. Warunkiem jest, aby emeryci zrezygnowali z pobierania świadczenia i byli nadal aktywni zawodowo, a ich przychody objęte zwolnieniem zmieściły się w ustawowym limicie rocznym 85 528 zł – potwierdził dyrektor KIS.

Chodzi o wprowadzoną Polskim Ładem od 1 stycznia 2022 r. ulgę dla aktywnych seniorów (art. 21 ust. 1 pkt 154 ustawy o PIT). Warunkiem jest ukończenie 60 lat (kobiety) lub 65 lat (mężczyźni) oraz rezygnacja z pobierania emerytury mimo osiągnięcia uprawnień do niej.
Roczny limit przychodów wolnych od podatku wynosi 85 528 zł. Dodatkowo, jeżeli podatnik rozlicza się według skali, to korzysta także z kwoty wolnej od podatku w wysokości 30 tys. zł. W sumie nie płaci więc PIT od przychodów do 115 528 zł.
Z preferencji mogą korzystać seniorzy osiągający przychody: z pracy, ze stosunku służbowego, z pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy, z umów zlecenia, a także seniorzy będący przedsiębiorcami, niezależnie od tego, czy rozliczają się według skali podatkowej, czy wybiorą liniowy 19-proc. PIT, czy ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.
O to zwolnienie spytała podatniczka, która osiągnęła już wiek emerytalny, ale nadal pracuje. Dopiero teraz jednak rozważa przejście na emeryturę, w związku z czym dostałaby odprawę emerytalną. Chciała się upewnić, że nie zapłaci od tej odprawy podatku (zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 154 ustawy o PIT), jeżeli jej łączny przychód w 2022 r. nie przekroczy kwoty 85 528 zł. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej to potwierdził. ©℗
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 1 lipca 2022 r., sygn. 0114-KDIP2-2.4011.403.2022.1.IN