Naczelnik nowosądeckiej skarbówki Beata Orzeł-Ligęza przypomina, jak prawidłowo wypełnić PIT 11. Muszą być w nim uwzględnione wszystkie informacje o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy, które są niezbędne do poprawnego rozliczenia się z urzędem.

Dokument trzeba przekazać do placówki właściwej według miejsca zamieszkania podatnika. PIT-11 trzeba przekazać pracownikowi do końca lutego, osobiście listownie bądź e-mailem. Na rozliczenie z fiskusem mamy czas do końca kwietnia.