Zmianę w tym zakresie (do art. 48 ust. 1 ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej) wprowadza nowelizacja z 29 października 2021 r. zwana Polskim Ładem (Dz.U. poz. 2105 ze zm.).
Dotychczas szef KAS oraz naczelnik urzędu celno-skarbowego mogli pozyskać dane z rachunku bankowego w zakresie, w jakim prowadzone postępowanie przygotowawcze lub czynności wyjaśniające dotyczyły osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej. Nie dotyczyło to zatem rozliczeń osób fizycznych. Dostęp do danych z rachunków bankowych tych osób organy podatkowe miały jedynie w ramach postępowania podatkowego. Teraz będą mogły pozyskiwać dane z kont osób fizycznych również w trakcie postępowania przygotowawczego lub czynności wyjaśniających.