Od 1 stycznia 2021 r. stan prawny się zmienił. Z art. 21 ust. 1 pkt 95b ustawy o PIT wynika wprost, że wolne od podatku są odsetki z tytułu nieterminowej wypłaty należności:
Słowem, jeżeli należność główna jest bez PIT, to odsetki z tytułu opóźnienia w jej wypłacie są również bez podatku.