Chodziło o kanadyjskiego rezydenta, którego nie łączyły z Polską żadne związki, natomiast zawarł on umowę zlecenia z polską spółką. Wszystkie czynności związane z realizacją zlecenia wykonywał on zdalnie z Kanady. Nie musiał więc przyjeżdżać do Polski, a wynagrodzenie dostawał na kanadyjskie konto.
Nie przedstawił certyfikatu swojej zagranicznej rezydencji, więc polski zleceniodawca pomniejszał wypłacane wynagrodzenie o 20-proc. zryczałtowany podatek dochodowy, zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o PIT.