Wynagrodzenie wypłacane zagranicznemu rezydentowi, wykonującemu zlecenia na rzecz polskiego przedsiębiorcy, może być objęte 20-proc. podatkiem w naszym kraju, choćby nawet usługa była realizowana wyłącznie przez internet – wynika z interpretacji dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

Chodziło o kanadyjskiego rezydenta, którego nie łączyły z Polską żadne związki, natomiast zawarł on umowę zlecenia z polską spółką. Wszystkie czynności związane z realizacją zlecenia wykonywał on zdalnie z Kanady. Nie musiał więc przyjeżdżać do Polski, a wynagrodzenie dostawał na kanadyjskie konto.
Nie przedstawił certyfikatu swojej zagranicznej rezydencji, więc polski zleceniodawca pomniejszał wypłacane wynagrodzenie o 20-proc. zryczałtowany podatek dochodowy, zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o PIT.
Innego zdania był Kanadyjczyk. Twierdził, że jego certyfikat rezydencji jest dopiero wystawiany przez kanadyjską skarbówkę, natomiast on sam – jak tłumaczył – nie wykonuje pracy na terytorium Polski, więc nie osiąga tu przychodów wymienionych w art. 3 ust. 2b ustawy o PIT (ograniczony obowiązek podatkowy).
Zwrócił też uwagę na art. 15 polsko-kanadyjskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Zgodnie z tym przepisem wynagrodzenie z tytułu pracy jest opodatkowane jedynie w tym państwie, którego rezydentem jest osoba otrzymująca to wynagrodzenie, chyba że praca była wykonywana w drugim umawiającym się kraju.
Dyrektor KIS stwierdził jednak, że przepis ten nie ma zastosowania w tej sprawie, bo odnosi się do przychodów ze stosunku pracy, a nie do przychodów ze zlecenia. Przypomniał natomiast, że zgodnie z art. 29 ust. 2 ustawy o PIT postanowienia międzynarodowej umowy mogą być stosowane wyłącznie, gdy obcokrajowiec przedstawi certyfikat rezydencji. W tej sytuacji warunek ten nie był spełniony. Zagraniczny zleceniobiorca podlega więc w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, zgodnie z art. 3 ust. 2a ustawy o PIT, a zleceniodawca prawidłowo potrącał 20-proc. zryczałtowany podatek dochodowy, stosownie do art. 29 ust. 1 ww. ustawy – stwierdził organ. ©℗
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 10 czerwca 2022 r., sygn. 0112-KDIL2-1.4011.290.2022.2.KF