Chociaż rok 2021 już za nami, to konieczność rozwiązania problemów z tych obszarów dopiero przed nami, bo termin na sporządzenie dokumentacji cen transferowych czy na złożenie informacji o cenach transferowych (TPR) za zeszły rok upływa 30 września 2022 r. (trwają jednak prace nad jego przedłużeniem o trzy miesiące). Zaznaczyć należy, że chociaż w przeszłości spółki komandytowe nie były podatnikami CIT, to jako podmioty uczestniczące w transakcjach kontrolowanych mogły być zobowiązane do sporządzenia dokumentacji cen transferowych. Z kolei wyznaczony wspólnik spółki był zobligowany do przekazania informacji o cenach transferowych. To status wspólnika (której daniny był on podatnikiem) decydował zaś w praktyce o sposobie realizacji obowiązku dotyczącego złożenia informacji (np. o tym, czy był składany formularz TPR-C czy TPR-P).
Jeden rok obrotowy a dwa statusy