Magdalena Zamoyska doradca podatkowy i partner w MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy
Form akcji rowerowych organizowanych przez firmy może być wiele. Poczynając od zakupu i udostępnienia rowerów pracownikom, poprzez zapewnienie miejsc postoju i parkingów, przeprowadzenie konserwacji po organizowanie wydarzeń integracyjnych promujących korzystanie z rowerów jako zielonego i zdrowego środka transportu włącznie. Każde z powyższych działań skutkuje określonymi konsekwencjami podatkowymi, które trzeba brać pod uwagę przed przeprowadzeniem planowanej inicjatywy. Możliwość zaliczenia wydatków na powyższe działania jako kosztów uzyskania przychodu nie powinna być kwestionowana przez organy. Wprawdzie nie można wykazać ich bezpośredniego związku z określonym przychodem, ale w obecnych realiach rynkowych odpowiedzialność społeczna biznesu (ang. corporate social responsibility, CSR) stanowi obowiązkowy obszar działalności firm, a brak podejmowania aktywności w tym zakresie w dłuższej perspektywie może się wiązać z negatywnymi konsekwencjami dla przedsiębiorcy. Taka działalność ma więc pośredni związek z uzyskaniem przychodu lub chociaż z zabezpieczeniem lub zachowaniem źródła przychodu. Nie może być także kwalifikowana jako reprezentacja (na którą wydatki są wyłączone z kosztów podatkowych), mimo że przyczynia się do budowania pozytywnego wizerunku przedsiębiorcy. Analogiczna kwalifikacja powinna mieć zastosowanie w VAT, co oznacza, że przedsiębiorca powinien mieć możliwość odliczenia VAT od wydatków na działalność CSR oraz dodatkowo powinien być zapewniony brak obowiązku jego naliczenia w przypadku wykonywania określonych działań. Nie jest to jednak oczywiste, ponieważ np. nieodpłatne świadczenie usług jest opodatkowane VAT, chyba że można wykazać ich związek z działalnością gospodarczą. W przypadku inicjatyw CSR taki związek nie powinien być podważany, chociaż organy podatkowe wykazują w tym zakresie różne podejście.