ODSZKODOWANIA Z UGÓD SĄDOWYCH. Na rozpoczynającym się w tym tygodniu posiedzeniu Senatu odbędzie się drugie czytanie senackiej nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Projekt realizuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego w zakresie niezgodności z konstytucją art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. g) ustawy o PIT w zakresie, w jakim wyłącza zwolnienie podatkowe w stosunku do odszkodowań uzyskanych na podstawie ugody sądowej.

Więcej www.senat.gov.pl

LICZY SIĘ DATA NA FAKTURZE. W przypadku zawarcia umowy ustnej jeśli jedna strona potwierdzi ją w piśmie, do drugiej strony, to wiąże je umowa o treści określonej w piśmie potwierdzającym. Pismem takim może być faktura - stwierdził wojewódzki Sąd Administracyjny. Sygn. akt: III SA/Wa 728/07

KRAJOWA ADMINISTRACJA SKARBOWA. Ministerstwo Finansów podjęło decyzję o rozszerzeniu konsolidacji w ramach utworzenia jednolitej administracji skarbowej o urzędy kontroli skarbowej. W Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) ma powstać wyodrębniona inspekcja skarbowa dbająca o bezpieczeństwo systemu finansów państwa - powiedział wiceminister finansów Paweł Banaś. Stosowne postanowienia znajdą się w najnowszym projekcie ustawy o KAS.

Więcej www.mf.gov.pl

NOWE STRONY INTERNETOWE. Urząd Skarbowy w Mońkach oraz Urząd Skarbowy w Zambrowie to kolejne nowoczesne urzędy skarbowe z województwa podlaskiego, które przygotowały dla swoich podatników internetowy serwis informacyjny. Strony urzędów to: www.usmonki.pl oraz www.us-zambrow.pl.

Więcej www.is.bialystok.pl

PROPOZYCJA ZMIANY W OPŁACIE. Konwent Powiatów Województwa Podkarpackiego przedstawił swoje propozycje zmian dotyczących opłaty skarbowej. Zaproponował m.in., aby w ustawie o opłacie skarbowej zapisać, że organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej będzie również starosta.

Więcej www.zpp.pl

PROŚCIEJ UZYSKAĆ ZAŚWIADCZENIE. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krośnie Odrzańskim podjął decyzję o uruchomieniu dodatkowych dwóch stanowisk do obsługi klientów zainteresowanych otrzymaniem zaświadczenia o dochodach uprawniającego do przyznania świadczeń rodzinnych. W chwilę po złożeniu prawidłowego wniosku przez wnioskodawcę pracownicy wydadzą zaświadczenie, którego odbiór wnioskodawca pokwituje przy tym samym okienku.

Więcej www.iszgora.mf.gov.pl

REFORMA PODATKOWA WE FRANCJI. Francuska minister finansów Christine Lagarde przedstawiła projekt reformy podatkowej, która ma być realizowana w przyszłym roku. Przewiduje ona obniżenie opodatkowania o około 11 mld euro. Jednym z najistotniejszych dla francuskich podatników rozwiązań jest obniżenie limitu opodatkowania, który w 2008 roku nie będzie mógł przekroczyć kwoty stanowiącej równowartość 50 proc. dochodów (obecnie jest on wyznaczony na poziomie 60 proc.). Ograniczenie to znajduje zastosowanie do sumy wszystkich podatków płaconych przez danego podatnika.

Więcej www.taxnews.pl