Skrócenie terminu wydawania interpretacji indywidualnych z 3 do 2 miesięcy to jedna z głównych założeń koncepcji rozwoju Krajowej Informacji Podatkowej, którą zatwierdził wiceminister finansów Jacek Kapica.
Skrócenie terminu na wydanie interpretacji ma być możliwe po wzmocnieniu struktur Krajowej Informacji Podatkowej (KIP). Do obecnych pracowników ma dołączyć 175 nowych, o czym informował Jacek Kapica, wiceminister finansów, we wtorkowym wydaniu DGP.
Drugim celem jest stworzenie z Krajowej Informacji Podatkowej (KIP) ogólnokrajowego punktu informacji podatkowej. 1 stycznia br. ruszyło nowe, szóste już Biuro KIP w Będzinie.
Z usług KIP mają korzystać zarówno podatnicy, jak i pracownicy administracji. KIP jako centrum informacji ma przekazywać kompletne i jednolite informacje na temat podatków. Podatnik, który zadzwoni na infolinię KIP, ma dostać taką samą informację, jak ten, który wystąpi o wydanie interpretacji indywidualnej. Jednolitą wykładnię przepisów mają również prezentować wszystkie jednostki administracji podatkowej. Dzięki temu podatnicy będą mieli pewność co do stosowania przepisów podatkowych.
Resort przekonuje, że wzmocnienie KIP przyczyni się do dobrowolnego wypełniania obowiązków podatkowych, zmniejszenia liczby popełnianych błędów oraz ograniczenia wizyt podatników w urzędach skarbowych.
Administracja ma świadczyć także nowe usługi: udzielać informacji za pomocą poczty elektronicznej (e-mail), rozmów tekstowych (WebChat) czy udzielać indywidualnych informacji za pomocą Portalu Podatkowego.
Od 1 stycznia 2015 r. w obecnych biurach KIP rozpoczął się proces wdrażania specjalizacji rzeczowej (ma zakończyć się w 2019 r.). Celem jest to, aby poszczególne biura odpowiadały za informacje dotyczące konkretnego podatku. Przykładowo biura w Lesznie i Płocku będą zajmowały się VAT. Powstanie również Centrala Krajowej Informacji Podatkowej.
W dokumencie zatytułowanym „Koncepcja rozwoju Krajowej Informacji Podatkowej” resort przedstawił również szczegółowe propozycje centralizacji Krajowej Informacji Podatkowej, koncepcję specjalizacji rzeczowej biur KIP oraz analizę działania podobnych do KIP instytucji w innych krajach.