Obowiązujący od początku 2022 r. minimalny podatek dochodowy muszą płacić wyłącznie podatkowe grupy kapitałowe i spółki, które spełnią warunki określone w art. 24ca ustawy o CIT – wyjaśnił dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Potwierdził, że jeżeli spółdzielnia nie jest spółką w rozumieniu art. 4a pkt 14 i pkt 21 ustawy o CIT, to nie ciąży na niej obowiązek zapłaty minimalnego podatku, o którym mowa w art. 24ca ustawy o CIT.
Przypomnijmy, że tzw. minimalny CIT dotyczy spółek będących podatnikami w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy o CIT oraz podatkowych grup kapitałowych, które w roku podatkowym:
  • poniosły stratę ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych albo
  • osiągnęły dochodowość (udział dochodów w przychodach ze źródeł innych niż zyski kapitałowe) nie większą niż 1 proc.
Spółdzielnia, która wystąpiła o interpretację, uważała, że w świetle tych przepisów minimalnego podatku nie płacą inne osoby prawne. Argumentowała, że użyte przez ustawodawcę terminy „spółka” i „podatkowa grupa kapitałowa” mają swoje definicje ustawowe i nie wymagają żadnych uzupełnień. Dyrektor KIS to potwierdził. ©℗
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 24 maja 2022 r., sygn. 0111-KDIB2-1.4010.117.2022.1.MK