Potwierdził, że jeżeli spółdzielnia nie jest spółką w rozumieniu art. 4a pkt 14 i pkt 21 ustawy o CIT, to nie ciąży na niej obowiązek zapłaty minimalnego podatku, o którym mowa w art. 24ca ustawy o CIT.
Przypomnijmy, że tzw. minimalny CIT dotyczy spółek będących podatnikami w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy o CIT oraz podatkowych grup kapitałowych, które w roku podatkowym: