Nauczyciel zatrudniony w prywatnej szkole tańca nie ma prawa do zwolnienia z VAT. Miałby je, gdyby świadczył usługi na własny rachunek i odpowiedzialność – wyjaśnił dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Zwrócił uwagę na to, że zwolnienie, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 27 ustawy o VAT, dotyczy wyłącznie usług świadczonych przez nauczycieli na ich własny rachunek i odpowiedzialność, np. w formie korepetycji. Jeśli natomiast nauczyciel jest zatrudniony przez inny podmiot i naucza w jego imieniu, to nie łączy go bezpośrednia relacja umowna z uczniami, tylko z tym właśnie podmiotem – wskazał organ, nawiązując do wyroków Trybunału Sprawiedliwości UE z 14 czerwca 2007 r. (sygn. C-445/05) i z 28 stycznia 2010 r. (sygn. akt C-473/08).
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 5 maja 2022 r. (sygn. akt 0113-KDIPT1-1.4012.208.2022.2.MSU)