Wprawdzie interpelacja dotyczyła transakcji na aukcjach internetowych, ale odpowiedź na nią odnosi się do wszystkich zakupów od osób nieprowadzących działalności gospodarczej.
Wiceminister przypomniał, że podstawą do zaliczenia określonego wydatku do kosztów uzyskania przychodów jest wykazanie związku między jego poniesieniem a uzyskaniem lub zabezpieczeniem przychodu. Inną kwestią – dodał – jest udowodnienie, że wydatek został poniesiony. Poinformował, że organ podatkowy, prowadząc postępowanie, sprawdza to na podstawie całego zebranego materiału, dlatego brak umowy zawierającej podpisy kontrahentów nie jest równoznaczny z nieuznaniem danego wydatku za koszt uzyskania przychodów. Jego poniesienie może być udokumentowane w inny sposób.
Interpelacja Odpowiedź wiceministra finansów Jarosława Nenemana z 21 listopada 2014 r. na interpelację poselską nr 29236